MORENI

“Moreni, comună rurală, jud.Prahova, plasa Filipeşti, situată pe valea râului Cricovul-Dulce, la 32 de km de capitala judeţului şi la 10 km de reşedinţa plasei.
Se compune din 5 cătune: Moreni, Stavropoleos, Pleaşa, Ţuicani şi Tisa, cu o populaţie de 1350 de locuitori, din care 222 contribuabili, locuind în 296 case.
Are 2 biserici, una fondată la 1868, cealaltă reconstruită în 1893.
Locuitorii, pe lângă agricultură, se mai ocupă cu brutăria, dulgheria, zidăria, fabricarea varului alb, cultura viei şi fabricarea gazului. La locul numit Păcurile, în partea de est a comunei şi la Sângerişul, în partea de nord-est, sunt izvoare de apă minerală, iar în partea de vest, se găseşte sare în pământ.”
“Marele Dicţionar Geografic al României” – Bucureşti, 1898 -1900 George Ioan Lahovari, C.I.Brătianu, Grigore G.. Tocilescu
La Moreni, în 1860 existau 5 puţuri la Colibaşi, 3 puţuri la Ocniţa, pe moşia mânăstirii Dealu, iar la Gura Ocniţei şi Gorgota, pe proprietatea mânăstirii Mislea se aflau în exploatare 6 puţuri. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, producţia de ţiţei din zonă reprezenta aproximativ 60% din producţia României.
În anul 1906, societatea „Româno-Americană” aplică pentru prima dată la Moreni sistemul hidraulic rotativ în săparea sondelor, iar în 1910 a fost experimentat la o sondă sistemul de săpare cu apă al inginerului Beldiman. În 1912, Sonda nr.1 a societății „Colombia” a fost săpată folosidu-se cu succes în timpul forajului, în premieră “ Ventilul Tacit” – primul prevenitor de erupţie acţionat hidraulic de la distanţă.
Moreni rămâne cel mai mare producător de petrol din toată ţara, în 1913 înregistrând cea mai mare producţie până la intrarea în război şi anume 981953 de tone de ţiţei.
În 1921, după pierderile pricinuite de război, Morenii se situează din nou pe primul loc între şantierele productive, cu 516454 de tone de ţiţei, cantitate ce reprezenta 44 % din producţia totală a ţării. În 1926, societatea „Astra Romană” a pus în funcţiune la Moreni-Cricov o staţie de degazolinare tip Bayer, cu o capacitate de 13 tone gazolină/zi – cea mai mare din Europa.
La 28 mai 1929, izbucneşte „celebrul” incendiu al Sondei 160 „Româno-Americană”. Cu o durată de aproape trei ani de zile, timp în care flacăra avea 100-150 m înălţime, este considerat cel mai mare incendiu din Europa înregistrat la o sondă în timpul forajului.
În anul 1938, an de referinţă în industria petrolieră, din totalul de 4495000 de tone de petrol extrase în România, regiunii Moreni îi reveneau peste 50%.

6 Comments

 1. test
  August 8, 2020 @ 10:25 am

  test

  Reply

 2. test
  August 8, 2020 @ 10:26 am

  tadsasda

  Reply

 3. ghf
  August 8, 2020 @ 10:27 am

  hfhg

  Reply

 4. gdfdfg
  August 8, 2020 @ 10:27 am

  hfhffhfg

  Reply

 5. hjk
  August 8, 2020 @ 10:27 am

  gfdgf

  Reply

 6. fdgfddf
  August 8, 2020 @ 10:28 am

  hfgfgfhgf

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *