CÂMPINA

Prima atestare documentarã a localității este în 1503, când în registrul de taxă vamală, moșneanul Mansul, duce 425 livre de ceară de albine spre vânzare la Braşov.
În 1697, printr-un act de vânzare al unui teren din localitate, este atestată pentru prima dată prezența păcurii pe moșia moșneanului câmpinean, pe nume Lambă.
În 1861, pe 16 aprilie, se introduce iluminatul public cu felinare cu gaz, Câmpina fiind al șaselea oraș din țară iluminat cu acest nou sistem.
În 1864, prin decret domnesc semnat de Cuza Vodă, Câmpina devine oraș.
În 1886 – ing. Ion Gheorghiu, executorul testamentar al petrolistului D.V. Hernia (decedat în 1885), construiește o rafinărie ce avea o capacitate de prelucrare de 125 tone, cu scopul de a distila petrolul extras. Aceasta a fost ridicată pe platoul Bucea.
În 1887, la Câmpina, pe malul râului Doftana, este săpată prima sondă, folosindu-se un sistem mecanizat de foraj. Aceasta a produs eruptiv circa 500 tone de ţiţei/zi.
În 1890 se constituie la Câmpina prima schelă petroliferă din țară, care administra cinci sonde în producţie. Pătrunderea capitalului străin în regiune a înregistrat o creştere considerabilă în urma Legii Minelor adoptată în anul 1895 – prima lege minieră din România. Conform legii lui Petre Carp, subsolul petrolifer a fost lăsat la dispoziţia proprietarilor care puteau dispune de acesta fără nici un amestec din partea statului.
În 1895, cu sediul la Câmpina şi capital majoritar german, ete înfiinţată societatea de petrol “Steaua Română”, societate ce va deveni una dintre cele mai mari întreprinderi petroliere capitaliste din România.
În 1904 se înființează prima școală de maiștri sondori din țară și din lume. Din anul 1919, „Casa cu grifoni” construită în 1902, pe bulevardul din Câmpina, devine sediul „Şcolii de maiştri sondori şi rafinori”, școală care din acest an va purta numele fondatorului ei – inginerul Constantin Alimăneştianu.
În1910, prin fuziunea societăților “Regatul Român” și “Astra” (cu capital anglo-olandez) se întemeiază societatea “Astra Română”, cu sediul direcției tehnice la Câmpina și cu ateliere la Poiana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *