Moreni – Un secol de petrol: 1900 – 2000

Moreni – Un secol de petrol: 1900 – 2000

Dorința noastră, a fost să dedicăm această carte, fenomenului petrolier din zona Moreni, cu suișurile și coborâșurile lui, dar mai ales acelor truditori, care fie că s-au numit puțari, păcurari, petroliști, au dus greul acestei activități și au făcut ca tradiția să meargă mai departe.

      Am pornit la realizarea lucrării cu convingerea că vom aduce contribuții la clarificarea și aprofundarea unor aspecte interesante din trecutul extracției petrolului în regiunea Moreni.           Acționând pe un teren aproape nedefrișat, în special după 1925, ne-a revenit sarcina grea și dificilă de a selecționa și valorifica un imens material documentar, în parte neadus încă în circuitul istoric.

       În lucrare am citat mult, tocmai pentru a sublinia că și până acum au fost destui cercetători, care, direct sau tangențial, au avut preocupări și au realizat lucrări trainice în aceasată direcție. În ceea ce ne privește, ne-am străduit să trasăm niște repere care vor fi puncte de plecare pentru continuarea și aprofundarea propriei noastre cercetări și, poate și a altora, porniți să exploreze istoria și prezentul industriei petroliere în regiunea Moreni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *